Abac - Kontrola ruchu osobowego

Proste systemy

SYSTEMY KD

Proste systemy KD

1. Autonomiczny

Cechą charakterystyczną urządzeń jest programowanie ustawień kontrolera bezpośrednio przez użytkownika na tym urządzeniu

p1

Wybrane urządzenia posiadają możliwość połączenia z oprogramowaniem komputerowym ale oprogramowanie to nie jest konieczne do konfiguracji i programowania uprawnień natomiast pozwala ono na pobranie historii zdarzeń.

Urządzenia mają niski poziom zabezpieczeń, z powodu części wykonawczej umieszczonej na zewnątrz pomieszczeń chronionych, po zerwaniu ich ze ściany/drzwi łatwo można otworzyć przejście. Zaleca się stosować tego typu kontrolery tylko do pomieszczeń nie zawierających cennych rzeczy, głównie służą do ograniczenia ruchu osób nie uprawnionych. Przykładowe zastosowania: pokoje hotelowe, wejścia na teren przedszkola.

2. Kontroler sprzężony z oprogramowaniem

Wszystkie ustawienia urządzenia wykonuje się z oprogramowania komputerowego.

p2

Pozwala ono również na pobieranie na bieżąco zdarzeń.
Urządzenia te mają taki sam poziom zabezpieczeń jak powyższe autonomiczne.

3. Punkt kontroli dostępu składający się z dwóch części.

Kontroler sprzężony z oprogramowaniem oraz oddzielny czytnik kart/klawiatury.

p3

Dużo wyższy poziom bezpieczeństwa – kontroler (jednostka wykonawcza) umieszczony jest w części bezpiecznej (wewnątrz pomieszczenia chronionego), natomiast klawiatura/czytnik kart znajduje się na zewnątrz pomieszczenia.